ДГ "Юрий Гагарин"
Детска градина в град Годеч

Дневен режим

 1. Прием на децата - от 07,00 ч. до 08,30 ч.
 2. Утринна гимнастика - от 08,15ч. до 08,30 ч.
 3. Закуска - от 08,30ч. до 09,00 ч.
 4. Активна дейност /двигателна,творческа,интелектуална/ - от 09,00 ч. до 11,00 ч. ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА – 10,00 Ч.
 5. Фолклорни танци всеки понеделник и сряда от 11,00ч. до 11,45ч.
 6. Свободни игри,индивидуални занимания – от 11,00 ч.до 11,45 ч.(за децата,които не посещават заниманията по фолклор)
 7. Обяд – 12,00 до 12,45 ч.
 8. Следобеден сън – 13,00 ч. до 15,00 ч.
 9. Тоалет,подвижни игри – 15,00ч. до 15,45ч.
 10. Следобедна закуска – 16,00 ч.
 11. Художествена гимнастика всеки вторник и четвъртък от 16,30ч. до 17,30 ч.
 12. Активна дейност /творческа,двигателна,интелектуална/ - 16,10 ч. до 16,45 ч.
 13. Свободни игри,индивидуални занимания и изпращане на децата - 16,45 ч. до 18,30 ч.