ДГ "Юрий Гагарин"
Детска градина в град Годеч

Обществен съвет

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ПРИ ДГ”ЮРИЙ ГАГАРИН” - ГР.ГОДЕЧ

  Мая  Пламенова  Богомилова- председател;

Членове:

  1. Виктория  Руменова Йорданова;
  2. Борислава  Антонова  Тодорова;
  3. Валентина Веселинова  Каралеева;
  4. Елеонора Руменова Петрова;
  5. Надя  Тодорова - представител  от община Годеч.