ДГ "Юрий Гагарин"
Детска градина в град Годеч

Обществен съвет

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ПРИ ДГ”ЮРИЙ ГАГАРИН” - ГР.ГОДЕЧ

Людмила Тодорова Лепоева - председател;

Членове:

  1. Антония Костова;
  2. Милена Николова;
  3. Соня Маринова;
  4. Надя Сотирова.