ДГ "Юрий Гагарин"
Детска градина в град Годеч

За нас

Най - важното за нас е детето Ви да бъде в сигурна, позитивна и стимулираща среда, в която да се чувства обичано и ценено. ДГ „Юрий Гагарин“ е уютна и комфортна детска градина, изцяло съобразена с потребностите и физическото развитие на децатата.

Обучението и възпитанието на децата се осъществява чрез разнообразяване на формите на взяимодействието „дете- възрастен“. Нашата мисия е да дадем шанс на всяко дете да проявява себе си, да му дадем време и възможност да развие потенцяла си. Детската градина да бъде място, където детето детето се чувства щастливо, защитено, разбрано и подкрепяно.

Химн на детската градина:

„Песен за Годеч”

Текст и музика: Сава Никифоров

Девиз:

„ВЪЗПИТАНИЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦАТА – Е ДЪЛГ,ТРУД И ЛЮБОВ НА ПЕРСОНАЛА КЪМ ДЕЦАТА.”