ДГ "Юрий Гагарин"
Детска градина в град Годеч

Прием 2022-2023г.

СКЪПИ  РОДИТЕЛИ,

В  ДГ”ЮРИЙ  ГАГАРИН” ГР.ГОДЕЧ,СЕ  ОТГЛЕЖДАТ  И  ВЪЗПИТАВАТ  ДЕЦА                 

ОТ  10 МЕСЕЦА  ДО  6-СТ ГОДИНИ

 • Според  броя  на  децата се  оформят  четири възрастови групи.
 • 1/ Детска ясла  - от 10 месеца  до  3 години;
 • 2/първа  група  - от 3 години  до  4 години;
 • 3/втора група   - от  4 години  до   5 години  /подготвителна пет годишни/
 • 4/трета група   -  от  5 години  до  6-7 години /подготвителна за училище/

Учебната  година  започва  на 15 септември  и  приключва  на 31 май.

Родители,които  желаят  да  запишат  детето  в  детската  градина:

 1. Подават  заявление  за  постъпване и  копие  от  акта  за  раждане  на  детето и получават  входящ номер  за  записването;
 2. Десет  дни  преди  постъпване  в  детската градина, на  детето  сe  правят  изследвания   за  патогенни  чревни  бактерии  и  чревни  паразити, като се  обръщат  при  личния  лекар;
 3. Изследвания  на  кръв  и  урина  на  детето,извършени  в  едноседмичен  срок  преди  постъпване  в  детска градина; 
 4. За  децата  от  яслената  група  се  изисква  изследване  васерман  на  един  от  родителите;
 5. Здравно-профилактична карта  на  детето ,попълнена  от  личния  лекар, където  са  нанесени  данни  от  имунния   статус на детето;
 6. Медицинска  бележка  от  личния лекар,за  липсата  на  контакт  със  заразно болни и  паразити,издадена  не  по-повече  от  3 дни  преди  постъпване  в  детска градина;
 7. Родителят  представя  други  документи , ако  има  отнасящи  се  до  заплащане  таксата  на  детето, документи  за  здравното  състояние  и  др.

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ, ТАКСАТА  ЗА  ПОСЕЩЕНИЕ  НА  ДЕЦАТА  В  ДЕТСКАТА  ГРАДИНА  Е  ПРЕМАХНАТА ОТ 01.04.2022Г.