ДГ "Юрий Гагарин"
Детска градина в град Годеч

Трета група - 6-ст годишни 30 деца

Учители:

  • Рени Деянова - „старши учител”;
  • Ася Влайкова - „ учител”.

Помощник-възпитател:

  • Силвия Свиленова.